Avís legal

En compliment del previst en la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.sarquella.net , així com totes les pàgines web que l’integren (en endavant, lloc web) les següents dades d’informació general:

 

• El prestador de serveis de la societat de la informació al lloc web es la societat mercantil Embutidos Sarquella, S. L.  (en endavant, Sarquella).

 

• El domicili social de Sarquella està ubicat a: Carretera de Vilavenut, 121 – Banyoles, Girona.

 

• Sarquella està proveïda del C.I.F. B-17/326414

 

• Embutidos Sarquella, S. L. està inscrita al Registre Mercantil de Girona. Tom: 185, Foli: 77, Full nº GE-3374, Insc. 1ª

 

• Els usuaris del lloc web poden establir una comunicació directa i efectiva mitjançant comunicació escrita al domicili social declarat de l’empresa, o a través dels següents mitjans:

 

• Telèfon: 972 57 07 60

 

• Correu Electrònic: info@sarquella.net

 

L’ús dels mitjans anteriorment descrits per a comunicar-se amb Sarquella implica l’acceptació per part de l’usuari del tractament de les seves dades per a la tramitació de les consultes plantejades a Sarquella.

Sarquella · Contacte Avís Legal Cookies
Danzai Software